flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

 

 

Засади

використання автоматизованої системи документообігу Бориспільського міськрайонного суду Київської області

1.               Автоматизована система документообігу Бориспільського міськрайонного суду Київської області функціонує відповідно до Закону У країни «Про судоустрій і статус суддів», «Положення про автоматизовану систему документообігу суду», затвердженого Рішенням ради суддів України віл 02 квітня 2015 року № 25, та цих Засад.

2.  Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду - Семешко Т.І., а за забезпеченйя її належного технічного функціонування - технічний адміністратор, обов'язки якого виконує головний спеціаліст з :нформаційних технологій Бориспільського міськрайонного суду Лрожейко О.В.

3.  Автоматичний розподіл судових справ здійснюється працівниками їларату суду, які мають на це право відповідно до функціональних обов'язків користувачів автоматизованої системи документообігу Бориспільського чхькрайонного суду Київської області на підставі наказу керівника апарату суду.

4.  У Бориспільському міськрайонному суді застосовуються:

-      автоматизований розподіл судових справ одразу після реєстрації

відповідної справи;

-пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

-      розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше

визначеному у судовій справі судді;

-      повторний автоматизований розподіл судових справ.

5.  Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової ;трави на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами Положення про автоматизовану систему документообігу суду, цих іасад та з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ, передбачених КП «Д-3».

6.      У Бориспільському міськрайонному суді запроваджена спеціалізація з розгляду цивільних, адміністративних, кримінальних справ (проваджень) та матеріалів про адміністративні правопорушення, а саме:

-  справи по ЦК України, ЦПК України, КАС України розглядають судді: Борець Є.О., Журавський В.В., Чирка С.С., Яковлєва Л.В., Муранова- Лесів І.В., Саган В.М., Кабанячий Ю.В., Величко В.П.

-справи (провадження) по КК України, КПК України, КУпАП розглядають судді: Вознюк С.М. Левченко А.В., Мельник О.О., Ткаченко Д.В., Гончаров О.М., Криворучко І.В., Туманова К.Л.

Справи відносно неповнолітніх розглядають судді Криворучко І.В. та Вознюк С.М.

Слідчими суддями є судді-цивілісти: Борець Є.О., Журавський В.В., Чирка С.С., Яковлєва Л.В., Муранова-Лесів І.В., Саган В.М., Кабанячий Ю.В., Величко В.П.

7.      Для суддів, які обіймають адміністративні посади, встановлено коефіцієнти навантаження з розгляду судових справ, а саме: голові суду Вознюку С.М. - 100%, заступнику голови суду Борцю Є.О. - 75%.

8.      Автоматизованою системою визначається головуючий суддя у >фимінальних справах та кримінальних провадженнях. Після визначення головуючого склад колегії визначається автоматизовано із загального списку суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу.

Заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів і не є головуючим суддею, у разі неможливості виконання ним обов'язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) здійснюється у виключних випадках, якщо відсутність раніше визначеного судді зумовить порушення строків розгляду судових справ, передбачених відповідними процесуальним законом, або унеможливить у визначені терміни вирішити питання щодо продовження строку застосування запобіжного заходу стосовно обвинуваченого (підсудного), який утримується під вартою.

Заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії у випадках, передбачених Положенням про автоматизовану систему документообігу суду та в абзаці другому пункту шостого цих Засад, здійснюється наступним чином: суддя визначається автоматично із загального списку суддів, які чають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу.

У справах (провадженнях), які надійшли до суду до набрання чинності Положення, тобто до 02 квітня 2015 року, заміна суддів у складі колегії судців здійснюється відповідно до абзаців 2, 3 пункту шостого цих Засад.

9.      У випадках виконання суддями іншої роботи, не пов'язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану іійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду :;лді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення

-  іуково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України), та у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію лдів) питання автоматизованого розподілу судових справ визначається у гізі необхідності в кожному конкретному випадку рішенням зборів суддів за вмотивованим клопотанням судді.

10.     У разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування ізтоматизованої системи, в т.ч. знеструмлення електромережі суду, вихід із ладу обладнання або комп'ютерних програм, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення • онституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо галізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення ;• житло, обшук чи огляд житла тощо), здійснюється головою суду або □собою, яка виконує його обов'язки, між суддями, які мають на цей день повноваження на розгляд вищезазначеної категорії справ, за списком в алфавітному порядку.

11.     Справи, що підлягають «реєстрації або розгляду в неробочі та вихідні дні. розподіляються між суддями, які працюють у ці дні відповідно до наказу _олови суду або особи, яка виконує його обов'язки.

12.     При здійсненні автоматизованого розподілу справ враховується коефіцієнт складності категорії судових справ, поточна складність справи, Вгїзначені рішенням зборів суддів, та установлені коефіцієнти навантаження з розгляду судових справ суддям, які обіймають адміністративні посади.

13.     У разі настання обставин, які унеможливлюють участь судді у гозгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду : удових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, це питання вирішується у кожному конкретному випадку рішенням зборів судців за вмотивованим клопотанням учасників судового процесу.

14.     Ці Засади набирають чинності з дня їх затвердження зборами суддів Бориспільського міськрайонного суду Київської області і вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу Бориспільського міськрайонного суду Київської області збори суддів новим рішенням затверджують Засади використання ізтоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.