flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     рішенням зборів суддів

                                                                     Бориспільського міськрайонного

                                                                     суду Київської області

 

                                                                      від 03.05.2019 року № 9

 

Засади

використання автоматизованої системи документообігу Бориспільського міськрайонного суду Київської області

 

 1. Автоматизована система документообігу Бориспільського міськрайонного суду Київської області функціонує відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року №2453-VI, «Положення про автоматизовану систему документообігу суду», затвердженого Рішенням ради суддів України від 26 листопада 2010 року №30, та цих Засад.

Засади використання автоматизованої системи документообігу у Бориспільському міськрайонному суді Київської області (далі – Засади) визначають повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи документообігу у суді.

 

(зі змінами та доповненням абзацу 2 частини 1, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

 

 1. Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду – Семешко Тетяна Іванівна, а за забезпечення її належного технічного функціонування – технічний адміністратор – заступник керівника апарату – Мельничук Марина Василівна.

 

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

 1. Автоматизований розподіл судових справ Бориспільського міськрайонного суду Київської області здійснюється працівниками апарату суду, які мають на це право відповідно до функціональних обов'язків користувачів автоматизованої системи документообігу суду на підставі наказу керівника апарату суду.

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями суду здійснюється відповідно до вимог законодавства з дотриманням Положення про автоматизовану систему документообігу суду та цих Засад.

 (частину 3 Засад доповнено абзацом 2 згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

 

 1. У Бориспільському міськрайонному суді Київської області застосовуються:

Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

(частину четверту Засад доповнено другим абзацом згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

 1. Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами Положення про автоматизовану систему документообігу суду, цих Засад та з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ, передбачених КП «Д-3».
 2. У Бориспільському міськрайонному суді запроваджена спеціалізація з розгляду цивільних, адміністративних, кримінальних справ (проваджень) та матеріалів про адміністративні правопорушення, а саме:

 

Борець Євген Олександрович;

Муранова-Лесів Ілона Віталіївна;

Журавський Віталій Вікторович;

Чирка Станіслав Станіславович;

Яковлєва Людмила Валеріївна;

Семенюта Олена Юріївна

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 24.12.2020 р. № 19)

 

Вознюк Сергій Михайлович;

Кабанячий Юрій Володимирович;

Ткаченко Дмитро Володимирович;

Левченко Анатолій Володимирович;

Туманова Катерина Леонідівна

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 24.12.2020 р. № 19)

 

 Справи відносно неповнолітніх розглядають судді Вознюк Сергій Михайлович, Кабанячий Юрій Володимирович та Левченко Анатолій Володимирович. 

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 19.10.2020 р. № 15)

 (зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 24.12.2020 р. № 19)

Справи відносно неповнолітніх розглядають судді Вознюк Сергій Михайлович та Бондаренко Ігор Анатолійович.

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 20.01.2020 р. № 3)

 

Слідчими суддями є всі судді: Борець Євген Олександрович, Журавський Віталій Вікторович, Муранова-Лесів Ілона Віталіївна, Чирка Станіслав Станіславович, Яковлєва Людмила Валеріївна, Вознюк Сергій Михайлович, Кабанячий Юрій Володимирович, Ткаченко Дмитро Володимирович, Туманова Катерина Леонідівна, Семенюта Олена Юріївна, Левченко Анатолій Володимирович.

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

 (зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 24.12.2020 р. № 19)

Голові суду (або судді, який виконує обов’язки голови суду) надано повноваження наказом встановлювати графік чергування (по двоє слідчих суддів кожного тижня), який складається з робочих днів та включає чергування слідчих суддів по розгляду клопотань, пов’язаних з обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та тимчасового арешту у вихідний день - суботу. Чергування слідчих суддів у святкові дні визначається наказом голови суду.

Для вирішення судових справ автоматизованою системою документообігу суду визначаються судді, які мають повноваження на розгляд цих справ.

Відповідальних працівників апарату суду визначає керівник апарату суду із урахуванням посадових обов’язків та повноважень цих працівників.

У разі надходження до суду кримінальних проваджень, обвинувальні акти в яких були повернуті прокурору відповідно до статті 314 КПК України, після усунення недоліків, а також кримінальних проваджень після скасування ухвал суду про повернення обвинувальних актів прокурору такі кримінальні провадження реєструються в автоматизованій системі документообігу суду на загальних підставах (протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями).

У разі надходження до суду справ про адміністративні правопорушення та справ про порушення митних правил після доопрацювання або проведення додаткової перевірки реєструються в автоматизованій системі документообігу суду на загальних підставах (протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями). 

Справи про адміністративні правопорушення відносно однієї особи реєструвати в АСДС «Д-3» на основі поточної справи за допомогою типу зв’язку «адміністративні правопорушення щодо однієї і тієї ж особи» та автоматизований розподіл справ здійснювати одному судді. 

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 03.06.2021 №7).

В разі виділення кримінальної справи в окреме провадження, справа залишається у провадженні судді, який був попередньо визначений АСДС з урахуванням вимог статті 258 КПК України (1960 р.).

Розгляд клопотань в кримінальних провадженнях, в яких не закінчене досудове слідство, проводиться суддями, які попередньо визначені для розгляду в даних провадженнях в якості слідчих суддів, обраних зборами суддів 13.08.2012 року та 22.11.2013 року.

Реєстрація клопотань органів досудового слідства в рамках одного кримінальних провадження (за номером ЄДРДР) здійснюється в автоматизованій системі документообігу суду на загальних підставах та з урахуванням встановлено графіку чергування слідчих суддів (протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями)

(частину шосту Засад доповнено абзацами четвертим - одинадцятим згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019р. № 9)

 1. Для суддів, які обіймають адміністративні посади, встановлено коефіцієнти навантаження з розгляду судових справ, а саме: голові суду Вознюку С.М. – 100%, заступнику голови суду Борцю Є.О. – 100%.

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

8. Кримінальні провадження, розгляд яких здійснюється одноособово, розподіляються виключно суддям, уповноваженим на розгляд кримінальних проваджень, та не підлягають розподілу суддям, уповноваженим на розгляд цивільних та адміністративних справ.

 1. (абзац перший пункту 8 викладений в редакції згідно рішення зборів суддів від 14 січні 2022 року).

   

  Визначено такий порядок формування колегій суддів для розгляду кримінальних проваджень: головуючий визначається з числа суддів, уповноважених на розгляд кримінальних проваджень, а члени колегії та запасний суддя – з числа інших суддів, уповноважених на розгляд кримінальних проваджень. У випадку, якщо неможливо визначити суддів, уповноважених на розгляд кримінальних проваджень, членами колегії та запасним суддею, члени колегії та запасний суддя визначаються з числа суддів, уповноважених на розгляд цивільних та адміністративних справ.

  (абзац другий пункту 8 викладений в редакції згідно рішення зборів суддів від 14 січні 2022 року).

   

  Заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів і не є головуючим суддею, у разі неможливості виконання ним обов'язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо) здійснюється у виключних випадках, якщо відсутність раніше визначеного судді зумовить порушення строків розгляду судових справ, передбачених відповідними процесуальним законом, або унеможливить у визначені терміни вирішити питання щодо продовження строку застосування запобіжного заходу стосовно обвинуваченого (підсудного), який утримується під вартою.

   

  Заміна такого судді (який входить до складу колегії суддів і не є головуючим суддею) здійснюється в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 8 цих Засад.

  (абзац четвертий пункту 8 викладений в редакції з урахуванням рішення зборів суддів від 14 січні 2022 року).

   

  У разі відсутності можливості для розгляду суддею (колегією суддів) клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тимчасово, на період дії карантину, вказане клопотання розглядається:

  1. головуючим одноособово;
  2. за відсутності головуючого – іншим суддею зі складу колегії суддів;
  3. за відсутності головуючого та членів колегії суддів – іншим суддею, який спеціалізується на розгляді кримінальних проваджень, визначеним в порядку ч.3 ст.35 КПК України;
  4. у разі неможливості розподілу вказаного клопотання суддям, які спеціалізуються на розгляді кримінальних проваджень, – іншим суддею незалежно від його спеціалізації, визначеним в порядку ч.3 ст.35 КПК України;
  виключно у випадку, якщо відсутня можливість розподілу між суддями клопотання про обрання або продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, таке клопотання може бути передано для розгляду до іншого суду в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції або до іншого суду в межах юрисдикції різних апеляційних судів в порядку, передбаченому абз.6 п.205 розділу «Перехідні положення» КПК України.
 1. У випадках виконання суддями іншої роботи, не пов'язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України), та у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів) питання автоматизованого розподілу судових справ визначається у разі необхідності в кожному конкретному випадку рішенням зборів суддів за вмотивованим клопотанням судді.

Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли за три робочі дні до його відрядження, якщо воно триває від п’яти і більше робочих днів.

(частину дев’яту Засад доповнено другим абзацом згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

 1. У разі настання обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, в т.ч. знеструмлення електромережі суду, вихід із ладу обладнання або комп'ютерних програм, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи, пов'язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, за адміністративними позовами з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у виді взяття під варту, клопотання слідчого, прокурора про забезпечення кримінального провадження, клопотання про проникнення у житло, обшук чи огляд житла тощо), здійснюється головою суду або особою, яка виконує його обов'язки, між суддями, які мають на цей день повноваження на розгляд вищезазначеної категорії справ, за списком в алфавітному порядку.

Автоматизований розподіл судових справ (окрім тих, які за законом мають розглядатися невідкладно) між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи документообігу суду або на наступний робочий день після усунення зазначених обставин (знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання, комп’ютерних програм або сервера автоматизованої системи документообігу суду чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи суду) на підставі акту, затвердженого керівником апарату суду із зазначенням причин.

(частину десяту Засад доповнено другим абзацом згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

 1. Справи, що підлягають реєстрації або розгляду в неробочі та вихідні дні, розподіляються між суддями, які працюють у ці дні відповідно до наказу голови суду або особи, яка виконує його обов'язки.
 2. При здійсненні автоматизованого розподілу справ враховується коефіцієнт складності категорії судових справ, поточна складність справи, визначені рішенням зборів суддів, та установлені коефіцієнти навантаження з розгляду судових справ суддям, які обіймають адміністративні посади.
 3. У разі настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ (довготривала відпустка, хвороба, довготривале відрядження), що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом, це питання вирішується у кожному конкретному випадку рішенням зборів суддів за вмотивованим клопотанням учасників судового процесу або на виконання службової записки головуючого судді.

У разі настання обставин, які унеможливлюють участь судді (слідчого судді) у розгляді клопотань органів досудового розслідування чи прокурора у кримінальних провадженнях та справ, зазначених в п. 10 Засад (перебування в нарадчій кімнаті та інше), що може мати наслідком порушення строку розгляду, передбаченого КПК України, це питання вирішується за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду на підставі доповідної записки судді або помічника судді.

(частину тринадцяту Засад змінено та доповнено другим абзацом згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

У разі надходження до суду кримінального провадження щодо декількох обвинувачених, та у разі виділення відносно одного обвинуваченого матеріалів для прийняття рішення про затвердження угоди щодо визнання винуватості, такі виділені матеріали кримінального провадження реєструється як справа, що надійшла до суду в день постановлення відповідного процесуального документа (постанови, ухвали) суду. Їй присвоюється новий єдиний унікальний номер.

У випадку обрання автоматизованою системою суддю, що виділяв матеріали кримінального провадження, у справі здійснювати повторний автоматизований розподіл справи.

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням зборів суддів від 03.06.2021 р. № 7). 

 1. У разі находження судових справ (матеріалів кримінального провадження), визначених у пункті 21 Положення про автоматизовану систему документообігу суду в редакції, затвердженій рішенням Ради суддів України від 02 березня 2018 року № 17, з урахуванням змін та доповнень, затверджених рішенням Ради суддів України від 12 квітня 2018 року № 16, обліково-статистичні картки (далі – ОСК) на такі справи створюються на основі поточних (основних) ОСК за правилами поєднання, передбаченими комп’ютерною програмою «Д-3», і справи передаються раніше визначеному судді. Раніше визначеному складу суду не передаються за 3 робочі дні перед початком довготривалої відпустки (14 та більше календарних днів) справи, зазначені в підпунктах 2, 5, 7, 9, 12 пункту 21 Положення:

- судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження) та ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи;

- заяви або клопотання, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення, повернення судового збору;

- судові справи про перегляд заочного рішення;

- матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу;

- заяви про забезпечення позову, доказів, подані після подання позовної заяви.

Також раніше визначеному складу суду за 3 робочі дні перед початком довготривалої відпустки (14 та більше календарних днів) не передаються справи, зазначені в підпунктах 8, 11, 16 пункту 21 Положення:

- заяви та клопотання з процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень, подані до суду, що розглядав справу;

- заяви про відновлення втраченого судового провадження;

- заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за виключенням випадків, визначених законом.

Також не передаються раніше визначеному складу суду справи, зазначені у пункті 21 Положення, кримінальні провадження:

- за 3 робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

- за 1 робочий день до відрядження, якщо його тривалість становить менше п’яти календарних днів;

- за 3 робочих дні до відрядження, якщо його тривалість становить п’ять та більше календарних днів;

- за 1 робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради правосуддя тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду).

У випадках, передбачених абзацами 2, 3 цієї частини Засад, ОСК на відповідні справи створюються на основі поточних (основних) ОСК та виконується розподіл раніше визначеному складу суду (протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду). Потім відповідно до розпорядження керівника апарату суду здійснюється повторний автоматизований розподіл на підставі підпунктів 2.3.49, 2.3.50 пункту 2.3. Положення та частини 14 Засад.

У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді (перебування у відпустці, на лікарняному, у відрядженні або в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ) зазначені у пункті 21 Положення справи йому не передаються, а здійснюється їх автоматизований розподіл на загальних підставах (шляхом роз’єднання ОСК перед автоматизованим розподілом) після видачі розпорядження керівником апарату суду про повторний автоматизований розподіл судової справи між суддями.

В разі неможливості автоматизованого розподілу кримінальних проваджень (справ) між суддями з розгляду кримінальних проваджень (справ), згідно з приписом п.2 ч.1 ст.34 КПК України, голова суду чи особа, яка виконує обов’язки голови суду, звертаються з поданням та направляють кримінальне провадження до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про направлення кримінальних проваджень до іншого суду.

Реєстрація справ, клопотань щодо застосування Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» здійснюється автоматизованою системою документообігу суду «Д-3» як справи у порядку виконання рішень у кримінальних справах та провадженнях» в порядку, визначеному КПК України.

     У разі надходження заяви про зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання від засудженого Бориспільським міськрайонним судом Київської справа розподіляється в неавтоматичному режимі на суддю, який виносив вирок. У разі надходження заяви від особи, яка засуджена іншим судом, реєстрація здійснюється автоматизованою системою документообігу «Д-3». У разі відсутності судді, який виносив вирок, здійснюється автоматизований розподіл справи на загальних підставах за вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду.

У випадку поділу відпусток судді на частини, тривалість якої становить не менше 14 календарних днів, судові справи конкретному судді не розподіляти за 14 днів лише один раз. При наданні такої частини відпустки вдруге протягом року не розподіляти судові справи судді за 3 дні до початку відпустки.

(частина 14 у редакції, затвердженій рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. № 9)

 1. Заміна визначеного автоматизованою системою присяжного у цивільних справах здійснюється на підставі мотивованого наказу голови суду або рішення органу призначення, у разі увільнення особи від виконання обов’язків присяжного відповідно до вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

З метою дотримання передбаченого законом строку розгляду відповідної справи заміна визначеного автоматизованою системою присяжного у цивільних справах може здійснюватися на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду на виконання службової записки головуючого судді, необхідність внесення якої вирішується у кожному конкретному випадку останнім у разі неявки присяжного в судове засідання два та більше рази.

У разі задоволення відводу або самовідводу заміна присяжного у цивільних справах здійснюється автоматизованою системою на підставі відповідної ухвали суду.

(Засади доповнено частиною 15 згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. №9)

 1. Вхідна кореспонденція, зокрема й процесуальні документи, приймається і опрацьовується працівниками канцелярії суду та надання інформації судом, яким надано доступ до автоматизованої системи документообігу суду відповідно до їхніх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі документообігу суду в день її надходження.

 У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі документообігу суду в термін, визначений в акті, затвердженого керівником апарату суду, із зазначенням причин встановлення такого терміну.

Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою документообігу суду автоматично.

Номер судової справи формується автоматизованою системою документообігу суду автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним.

Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою документообігу суду автоматично.

За вмотивованим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) здійснюється повторний автоматизований розподіл судових справ у разі виявлення очевидних помилок в налаштуваннях автоматизованої системи діловодства суду при автоматизованому розподілі справ, що призвели до порушення порядку визначення судді-доповідача (колегії суддів) для розгляду справи.

Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою документообігу суду відповідальна особа не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою документообігу суду головуючому судді відповідно до Журналу.

(Засади доповнено частиною 16 згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. №9)

 1. Усі електронні копії рішень Бориспільського міськрайонного суду Київської області переводяться суддею у стан «Оригінал», засвідчуються їхнім власним електронним цифровим підписом та не пізніше наступного дня після їхнього ухвалення або виготовлення повного тексту вносяться до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Окремі думки суддів Бориспільського міськрайонного суду Київської області переводяться суддею у стан «Оригінал», засвідчуються їхнім власним електронним цифровим підписом та не пізніше наступного дня після їхнього виготовлення й підписання вносяться до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомості про набрання судовим рішенням законної сили вносяться до автоматизованої системи документообігу суду працівником канцелярії суду та засвідчуються його електронним цифровим підписом.

Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили, направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе керівник апарату суду.

  (Засади доповнено частиною 17 згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. №9)

 1. Збори суддів Бориспільського міськрайонного суду Київської області мають визначені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду та цими Засадами повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

 За результатами розгляду питань, зазначених в абзаці першому цього пункту, рішенням зборів суддів затверджуються Засади використання автоматизованої системи документообігу Бориспільського міськрайонного суду Київської області, які вносяться до автоматизованої системи документообігу суду не пізніше наступного робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

У разі внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу Бориспільського міськрайонного суду Київської області збори суддів Бориспільського міськрайонного суду Київської області новим рішенням затверджують відповідні зміни до Засад використання автоматизованої системи документообігу Бориспільського міськрайонного суду Київської області, які вносяться до автоматизованої системи документообігу суду не пізніше наступного робочого дня, що настає після проведення цих зборів суддів.

Засади набирають чинності з дня, визначеного рішенням зборів суддів Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (зі змінами та доповненнями) вносяться до автоматизованої системи та оприлюднюються на веб-порталі судової влади України не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

(Засади доповнено частиною 18 згідно з рішенням зборів суддів від 03.05.2019 р. №9)

19. Частину першу та другу виключено згідно рішення зборів суддів №2 від 14.01.2022 року.

З 21.01.2020 року обов’язки судді-спікера покласти на суддю Бориспільського міськрайонного суду Київської області Ткаченка Дмитра Володимировича.

(Засади доповнено частиною 19 згідно з рішенням зборів суддів від 20.01.2020 р. №3)