flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

„З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

                                                  голова Бориспільського міськрайонного

суду Київської області

                                  

                                           _______________ С.М.Вознюк

 

                                                  06березня 2014 року №18

 

 

П Л А Н

 заходів Бориспільського міськрайонного суду Київської області, спрямованих на попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави,

на 2014 рік

 

 

 

з/п

 

Назва заходу

 

Час

проведення

 

Відповідальна особа

 

Відмітка

про

виконання

 

1.

 

Проведення семінарського заняття з вивчення Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (змін до нього).

 

Березень 2014 року (щодо змін - у міру необхідності)

 

 

Керівник апарату суду, заступник керівника апарату

 

 

2.

 

Подання суддями та працівниками апарату суду відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, про себе і членів своєї сім’ї за 2013 рік.

 

 

до 1-го квітня 2014 року

 

Судді, працівники апарату суду

 

 

3.

 Забезпечення запобігання, своєчасного виявлення та усунення конфлікту інтересів

 

 Постійно

 Голова суду,

 

керівник апарату суду

 

 

4.

 

У разі виявлення випадків недодержання антикорупційного законодавства – проведення службового розслідування та своєчасного застосування до винних в скоєнні корупційних правопорушень, дисциплінарних заходів, передбачених законодавством

 

 

Постійно

 

Керівник апарату суду

 

 

5.

 

Обговорення на зборах суддів та оперативних нарадах працівників апарату суду кожного випадку прояву корупції, проведення службових перевірок для встановлення та усунення причин та умов, які сприяли вчиненню цих діянь.

 

 

Постійно

 

Голова суду, керівник апарату суду

 

 

6.

 Якісний добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх суб’єктивна атестація, щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, періодична ротація.

 

 

Постійно

 

Керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду, члени конкурсної та атестаційної комісії суду

 

 

 

7.

 

Ознайомлення претендентів на зайняття посад державних службовців з вимогами Закону України «Про державну службу», ст.ст.6-10, 13, 14, 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», загальними правилами поведінки державного службовця в частині обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби. Ретельне вивчення кандидатури при доборі кадрів з метою запобігання порушень ст.15 ЗУ «Про державну службу».

 

 

Постійно

 

Керівник апарату суду заступник керівника апарату суду консультант з кадрової роботи, члени конкурсної комісії суду

 

 

8.

 

Застосування для кандидатів на посади державних службовців випробування та стажування на посаді з метою перевірки їх професійних та моральних якостей.

 

 

Постійно

 

Керівник апарату суду, заступник керівника апарату суду

 

9. 

Проведення семінарського заняття з вивчення Закону України «Про державну службу» та змін до нього

Вересень 2014 року (щодо змін-в міру необхідності)

Керівник апарату, заступник керівника апарату

 

 

10.

 

Забезпечення участі суддів та працівників апарату суду в заходах, пов’язаних з підвищенням кваліфікації, координаційних нарадах з іншими органами, семінарах, з питань запобігання проявам корупції

 

 

Постійно (за умови проведення)

 

голова суду, керівник апарату суду