flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності Бориспільського міськрайонного суду

Завдання суду (ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Суд,  здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує  кожному  право  на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України,  а також міжнародними договорами, згода на обовязковість яких надана Верховною Радою України. Повноваження суду (ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає  справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності. Місцевий загальний суд розглядає цивільні,  кримінальні, адміністративні  справи,  а  також  справи   про   адміністративні правопорушення  у випадках та порядку,  передбачених процесуальним законом. 

Завданням суду є організаційне забезпечення здійснення правосуддя в кримінальних, цивільних, адміністративних та інших судових справах, а також розгляд і вирішення звернень громадян на умовах і в порядку , передбаченому законодавством України.


Напрямки (функції) діяльності суду :

Відповідно до визначених законодавством України завдань суд забезпечує:

- здійснення правосуддя в кримінальних справах;

- здійснення правосуддя в цивільних справах;

- здійснення правосуддя в адміністративних справах;

- здійснення правосуддя в інших судових справах;

- розгляд і вирішення звернень громадян відповідно до компетенції суду, передбаченої законодавством України.Принципи діяльності суду:

Діяльність суду базується на таких принципах:

1. Принцип ефективності: якісний розгляд всіх судових справ у найкоротші терміни з мінімальними матеріальними та кадровими витратами;

 2. Принцип спеціалізації: всі підрозділи та посадові особи суду виконують різні локальні завдання;

 3. Принцип єдності керівництва та контролю: встановлення лінійного типу безпосередньої підпорядкованості, за яким кожна посадова особа субординаційно підпорядкована тільки одному керівнику;

Завдання Бориспільського міськрайонного суду полягає в :

  Удосконалювати процес здійснення правосуддя.

  Забезпечувати справедливе, чесне, законне винесення судових рішень без зволікань та з повагою до кожного хто звернувся до суду.

  Ефективно координувати свою діяльність та використовувати всі ресурси.

  Здійснювати правосуддя неупереджено, незалежно від місця проживання, етнічного походження, рівня доходів, освіти, усувати перешкоди до суду та його послуг.

  Виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом, та хто працює в суді.

  Сприяти компетентності, професійності та ввічливості суддів та працівників апарату суду, налаштовуючи їх на надання якісних послуг для розбудови довіри до суду.

Нормативно-правові засади діяльності  Бориспільського міськрайонного суду Київської області:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року, з наступними змінами.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року, з наступними змінами.

3. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року, з наступними змінами.

4. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 року, з наступними змінами.

5. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року, з наступними змінами.

6. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року №2939-VI.

7. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року 1618-IV.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 №1001-05

9. Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.04.2012 №4651-VI

10. Закон України «Про інформацію» від 21 грудня 1993 року N 3759-XII, з наступними змінами.

11. Указ Президента України «Про Мережу та кількісний склад суддів місцевих судів» від 20 серпня 2001 року, з наступними змінами.

12. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року N 3674-VI, з наступними змінами.

11. Інструкція з діловодства в господарських судах України затверджена наказом Вищого господарського суду України д 10 грудня 2002 року № 75, з наступними змінами.

13. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в цьому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2011 року №168.

14. Перелік судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 11 лютого 2010 року №22.

15. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 №740, з наступними змінами.

16. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30.

17. Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 6 лютого 2009 року № 33.

18. Накази та доручення Територіального управління Державної судової адміністрації України в Київській області.