flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46


            Бориспільський міськрайонний суд

                Київської області

 

                                                                      Н А К А З    

 

 

„10” квітня 2013 р.                                                                                                                                                   № 39

 

Про затвердження Переліку відомостей,

що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з

організації діяльності Бориспільського

міськрайонного суду Київської області

 

З метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в Бориспільському міськрайонному суді Київської області, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», на підставі наказу Державної судової адміністрації України № 138 від 23 жовтня 2012 року «Про затвердження Типового переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів», керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,

 

 

    НАКАЗУЮ:

 

1.    Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися у документах з організації діяльності Бориспільського міськрайонного суду Київської області.

2.    Встановити, що перелік документів, яким з урахуванням інформації, що у них міститься, надається гриф "Для службового користування," визначається наказом голови суду.

3.    Керівнику апарату суду Семешко Т.І. розмістити текст цього наказу на офіційному веб-сайті суду в рамках веб-порталу судової влади України.

4.     Керівнику апарату суду Семешко Т.І. довести цей наказ до відома працівників суду.

5.    Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

   Голова суду                                                                                                            Вознюк С.М.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ голови Бориспільського

міськрайонного суду Київської

області від 10.04.2013 № 39

 

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію,

та які можуть міститися в документах з організації діяльності

Бориспільського міськрайонного суду Київської області

 

1.                Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються до Бориспільського міськрайонного суду Київської області Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.

2.              Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

3.                Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.

4.                Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

5.             Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).

6.             Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.

7.          Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

8.           Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу "Таємно" та "Цілком таємно").

9.         Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.

10.      Відомості, що можуть міститися в документах суду:

-       які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

-       щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду (протоколи зборів суддів; протоколи оперативних нарад тощо);

-       з організаційно-кадрової роботи суду (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

-         з адміністративно-господарських питань діяльності суду(окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

-       стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

-        щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

-        які містять матеріали службових розслідувань.

 

11.           Відомості, що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

12.           Звіт за формою № 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов’язаних».

13.           Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

14.           Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

15.        Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.

Бориспільський міськрайонний суд

Київської області

 

                                                               Н А К А З    

 

 

„10” квітня 2013 р.                                                                                                                                                         № 40

 

Про затвердження переліку документів, яким

з урахуванням інформації, що у них міститься,

надається гриф «Для службового користування»

 

 

         З метою вдосконалення діяльності з ведення роботи щодо доступу до інформації в Бориспільському міськрайонному суді Київської області, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», на підставі наказу Державної судової адміністрації України № 138 від 23 жовтня 2012 року «Про затвердження Типового переліку відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в документах з організації діяльності місцевих та апеляційних судів»,

 

 

    НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Перелік документів, яким з урахуванням інформації, що у них міститься, надається гриф "Для службового користування"

            2. Керівнику апарату суду Семешко Т.І. розмістити текст цього наказу на офіційному веб-сайті суду в рамках веб-порталу "Судова влада України".

3. Керівнику апарату суду Семешко Т.І.  ознайомити суддів та працівників апарату суду із наказом та додатком № 1.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

   Голова суду                                                                                                                 Вознюк С.М.

 

 

 

                                                                                                                                                                ДОДАТОК № 1                                                                                                                                                                                           до наказу голови Бориспільського міськрайонного суду Київської області

                                                                                                                 № 40     від 10.04.2013 р.

 

 

 

ПЕРЕЛІК

          документів Бориспільського міськрайонного суду Київської області, яким з урахуванням інформації, що у них міститься, надається гриф "Для службового користування"

 

 

1. Протоколи зборів суддів.

2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.

3. Накази голови суду (особи, що виконує обов'язки голови суду) та керівника апарату суду.

4. Алфавітні покажчики судових справ.

5. Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).

6. Обліково-статистичні картки.

7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції (додаток 1 до п.2.2 Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом ДСА України від 27 червня 2006 року № 68 (далі - Інструкція).

8. Контрольні журнали судових справ і матеріалів, переданих для судді.

9. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у цивільних справах (до подання позовної заяви) (додаток 16 до п.3.3.2 Інструкції).

10. Журнал обліку окремих судових доручень інших судів (додаток 32 до п.3.16 Інструкції).

11. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень в адміністративних справах (додаток 25 до п.3.4.4 Інструкції).

12. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах (додаток 23 до п.3.4.2 Інструкції).

13. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових

 рішень у цивільних справах (додаток 20 до п.3.3.6 Інструкції).

14. Журнал обліку апеляцій, апеляційних і касаційних скарг та касаційних подань прокурора в кримінальних справах (додаток 39 до п.15.1 Інструкції).

15. Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг у цивільних чи адміністративних справах (додаток 42 до п.15.4 Інструкції).

16. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств,установ, організацій (додаток 45 до п. 16.1.19 Інструкції).

17. Журнал обліку речових доказів (додаток 46 до п. 16.1.24 Інструкції).

18. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом (додаток 48 до     п.16.6.3 Інструкції).

19. Журнал видачі копій судових документів.

20. Журнал обліку скарг на дії або бездіяльність державного виконавця (додаток 58 до п.3.3.7 Інструкції).

21. Розносна книга для місцевої кореспонденції (додаток 51 до п.18.29 Інструкції).

22. Журнал обліку печаток і штампів суду (додаток 52 до п.21.2 Інструкції).

23. Журнал видачі справ для знайомлення (додаток 56 до п.23.4 Інструкції).

24. Матеріали особових справ працівників суду (додаток 57 до п.23.6 Інструкції).

25. Акти знищення судових справ та протоколи постійно діючої експертної комісії щодо передачі до архіву суду справ, документів суду та їх знищення.

26. Графіки чергувань суддів з розгляду подань правоохоронних органів.

27. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.

28. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.

29. Особові справи суддів та працівників апарату суду, документи щодо проведення щорічнної оцінки та атестації державних службовців, штатні розписи суду, документи щодо службових розслідувань та накладення дисциплінарних стягнень, проходження медичного огляду тощо.

30. Книги обліку  руху особових справ та книга обліку руху трудових книжок та вкладишів до них.

31. Книга обліку печаток та штампів суду.

32. Посадові інструкції працівників апарату суду.

33. Документи та звіти з особового складу.

34. Документи щодо обліку робочого часу.