flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Платіжні реквізити для перерахування коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

Код ЄДРПОУ: 26539653

МФО: 820172

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ

Розрахунковий рахунок: 37317026539653

Призначення платежу: У призначенні платежу платіжного документу обов’язково зазначити інформацію про постанову судді (ухвалу суду), який обрав заставу мірою запобіжного заходу, та прізвище, ім’я, по-батькові підсудного.

Застава вноситься відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 року № 15 «Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 січня 2012 р. № 15

Київ

Про затвердження Порядку внесення коштів на спеціальний 

рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

 

{Із змінами, внесеними згідно з  Постановою КМУ № 27 від 18.01.2012}

 Відповідно до статті 1541 Кримінально-процесуального кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, що додається.

 2. Міністерству фінансів привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України                                                   М.АЗАРОВ

        

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 січня  2012 р. № 15

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 18 січня 2012 р. № 27)

 

 

ПОРЯДОК

внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу

1. Цей Порядок визначає механізм внесення, повернення та звернення у дохід держави коштів у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави, який обраний з метою забезпечення належної поведінки особи, щодо якої застосовано запобіжний захід, її явки за викликом до органу дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також виконання інших покладених на неї обов’язків, передбачених положеннями Кримінально-процесуального кодексу України.

2. Застава вноситься у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок суду, який обрав такий запобіжний захід, відкритий в органах Казначейства в установленому законодавством порядку (далі - депозитний рахунок суду).

3. Застава може бути внесена:

підозрюваним, обвинуваченим, підсудним або іншою особою, яка діє від його імені (далі - особа);

заставодавцем - іншою фізичною чи юридичною особою, яка вносить кошти від свого імені.

Застава не може бути внесена юридичними особами державної або комунальної власності або такими, що фінансуються з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або яка належить державному, комунальному суб’єкту господарювання.

4. Розмір застави визначається у постанові (ухвалі) судді чи суду про обрання стосовно особи запобіжного заходу у вигляді застави.

5. Внесення коштів на депозитний рахунок суду здійснюється на підставі платіжного доручення особи чи заставодавця не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави.

6. Підтвердженням внесення коштів на депозитний рахунок суду є платіжний документ з відміткою банку про виконання, який надається посадовій особі або органу, в провадженні яких перебуває кримінальна справа.

7. Кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.

8. Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв’язку.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи:

- заява особи чи заставодавця, в якій обов’язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв’язку;

- засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави;

- копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави.

Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства.

9. Звернення застави у дохід держави здійснюється на підставі копії постанови (ухвали) судді чи суду, в якій міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийнятої у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України. Копія постанови (ухвали) судді чи суду протягом п’яти днів з дня набрання нею законної сили надсилається суддею (судом), який її прийняв, до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу.